En compliment de l’article 10 de la Lley 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa.

Denominació social: Catelectrika Global Instal·lacions, SL

Número d’identificació fiscal: B66113648

Domicili social: Carrer Constitució, 18-22 Bj – 08014 Barcelona

Correu electrònic: info@catelectrik.com

Dades d’inscripció al registre mercantil:

Catelectrika Global Instal·lacions, Societat Limitada constituida a Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43961, foli 72,  fulla B 442941, inscripció 1ª.

Aquesta web ha estat creada per l’empresa Catelectrika Global Instal·lacions SL amb caràcter informatiu i per a l’ús personal dels usuaris. Mitjançant aquest Avís legal, es preten regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així como la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions:

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap mena de relació comercial entre Catelectrika Global Instal·lacions SL i l’usuari.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts a la web.