Política de Privacitat

En compliment d’el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, CATELECTRIK informa l’Usuari que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la responsabilitat de CATELECTRIK amb les finalitats de publicitat i promoció comercial, fins i tot per mitjans electrònics, dels productes i serveis de CATELECTRIK.

CATELECTRIK es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu haver de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte, en tot cas, de l’estat de la tecnologia.

L’usuari podrà revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals en qualsevol moment i, de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició legalment prevists en relació amb les seves Dades dirigint-se a CATELECTRIKA GLOBAL INSTAL·LACIONS, SL (CATELECTRIK) C/ Constitució, 18-22 Bx 08014 Barcelona.